Blafre Greeting Card Angels & Norwegian Christmas Poem

Blafre Greeting Card Angels & Norwegian Christmas Poem
Blafre Greeting Card Angels & Norwegian Christmas Poem
Blafre Greeting Card Angels & Norwegian Christmas Poem
Click to View Larger Image

$3.75

Add to Cart:
A unique design greeting card. The front of the card is purple with a spiky haired and curly haired winged angels. The back of the card is black with a Norwegian Christmas Poem in white. The inside of the card is white and blank, ready for your own greeting.

Size: Card is 4 3/4 Inches x 4 3/4 Inches (12 cm x 12 cm); White Envelope is 5 Inches x 5 Inches (12.7 cm x 12.7 cm)

Back of card says, in Norwegian ...
EN NATT FOR LENGE, LENGE SIDEN:
Maria måtte føde sønnen sin i en stall, og da han var født,
tullet hun ham godt inn i et lite teppe og la ham i en krybbe.
Den samme natten var det noen gjetere som passet sauer et stykke utenfor byen .
Plutselig fikk de se en engel rett foran seg, og de ble nesten blendet
av et kraftig lys. Gjeterne ble livredde, men engelen sa til dem: "Ikke vær redde!
I natt erdet hendt noe som kommer til å gjøre dere jublende glade,
- ja, ikke bare dere, men alle i hele landet.
Den frelseren dere har ventet på, ble født i natt, - i Betlehem. Han er Messias.
Når dere finner stallen og det lille barnet som ligger i en krybbe,
vil dere skjønne at dette er sant."
I samme øyeblikk kom det en hel flokk med engler,
og de jublet høyt og priste Herren. "Gud i himmelen skal ha all ære," sang de,
"og de menneskene som får nåde hos Gud skal leve i hans fred."
Da englene var dratt tilbake til himmelen, så gjeterne på hverandre og sa:
"Kom! Vi drar inn til Betlehem. Det er jo Herren selv som har fortalt oss dette,
og vi må se det som har hendt." Gjeterne løp inn til landsbyen,
og de fant veien til Maria og Josef.
Der var barnet! Det lå i en krybbe,
akkurat som englene hadde sagt.

Loose English Google Translation ...
A NIGHT FOR LONG, LONG AGO:
Maria had to give birth to her son in a stall, and when he was born,
she wrapped him tightly in a small blanket and laid him in a manger.
The same night there were some shepherds who tended sheep just outside of town.
Suddenly, they saw an angel in front of them, and they were almost blinded
of a powerful light. The shepherds were terrified, but the angel said to them: "Do not be afraid!
In the night erdet happened which will make you joyful happy,
- Yes, not only you, but all across the country.
The savior you've been waiting for, was born at night, - in Bethlehem. He is the Messiah.
When you find the stable and the baby lying in a manger,
you will understand that this is true."
The moment came a whole flock of angels,
and they cheered loudly and praising the Lord. "God in heaven to have all the glory," they sang,
"and the people who receive the grace of God to live in his peace."
When the angels had gone back to heaven, the shepherds looked at each other and said:
"Come, Let's go to Bethlehem. It is the Lord himself has told us this,
and we must see what has happened. "shepherds ran to the village,
and they found their way to Mary and Joseph.
There was a child! It lay in a manger,
just as the angels had said.
  • SKU: BLAFRE-040
  • Weight: 0.1lbs
  • 2 Units in Stock
  • Made by: Blafre Design
  • UPC: 7312350
  • Age: 3 Years & Up

Customers who bought this product also purchased...


Copyright © 2021 Kids Scandinavian Shop · Site Map